Skróty

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A

Abb. = Abbildung - rysunek, ilustracja
Abf. = Abfahrt - odjazd, odejście
Abk. = Abkürzung - skrót
Abs. = Absender - nadawca
Abt. = Abteilung - dział, oddział
Adr. = Adresse - adres
a.D = außer Dienst - emerytowany
AG = Aktiengesellschaft - spółka akcyjna
Akk. = Akkusativ - biernik
allg. = allgemein - ogóln-y/ie,powszechn-y/ie
AKW Atomkraftwerk - elektrownia atomowa
a.M. = am Main - nad Menem
Anm. = Anmerkung - uwaga
ao., a.o. = außerordentlich - nadzwyczajny
Apr. = April - kwiecień
a.Rh. = am Rhein - nad Renem
Art. = Artikel - artykuł
Aufl. = Auflage - wydanie, nakład
Aug. = August - sierpień
AZ, Az. = Aktenzeichen - numer akt

B

b. = bei(m) - przy, u
Bd. = Band - tom
Bde. = Bände - tomy
Bearb. = Bearbeiter, Bearbeitung
beil. = beiliegend - w załączeniu
Bem. = Bemerkung - uwaga
bes. = besonders - szczególnie
Beschr. = Beschreibung - opis
Bespr. = Besprechung - omawianie, narada
Best.-Nr. = Bestellnummer - numer zamówienia
betr. = betreffend, betreffs - dotyczy, odnośnie do
Bez. = Bezeichnung - oznaczenie
Bez = Bezirk - okręg
BH = Büstenhalter - biustonosz
Bhf. = Bahnhof - dworzec
Bl. = Blatt - kartka
BLZ = Bankleitzahl - kod banku
b.w. = bitte wenden - proszę odwrócić (kartkę)
bzw. = beziehungsweise - względnie

C

ca. = circa - około

D

D = Deutschland - Niemcy
DB AG = Deutsche Bahn AG - Niemieckie Koleje SA
Dez. = Dezember - grudzień
d.Gr. = der Große - Wielki
d. h. = das heißt - to znaczy
Di. = Dienstag - wtorek
d. J. = dieses Jahres - tego roku
d. M. = dieses Monats - tego miesiąca
Do. = Donnerstag - czwartek
Dtzd. = Dutzend - tuzin

E

Ed. = Edition - wydanie, edycja
EDV = elektronische Datenverarbeitung - elektroniczne                                                                             przetwarzanie danych
EG = Europäische Gemeinschaft - Wspólnota Europejska
eh., e.h. = ehrenhalber - honoris causa
eh(e)m. = ehemalig - były, eks-
einschl. = einschließlich - włącznie
empf. = empfohlen - zalecany
Empf. = Empfänger - odbiorca
Entw. = Entwurf - projekt
Erdg. = Erdgeschoß - parter
Erg. = Ergänzung - uzupełnienie
EU = Europäische Union - Unia Europejska
e. V. = eingetragener Verein - towarzystwo zarejestrowane
evang., ev. = evangelisch - ewangelicki
evtl. = eventuell - ewentualn-y/ie
Expl. = Exemplar - egzemplarz

F

Fa. = Firma - firma
Fam. = Familie - rodzina
FC = Fußballclub - klub piłki nożnej
Feb. = Februar - luty
FKK = Freie Körperkultur - nudyzm
Fl. = Flasche - butelka
Forts. = Fortsetzung - kontynuacja
Fr. = Frau - pani
Fr. = Freitag - piątek
Fragm. = Fragment - fragment
frdl = freundlich - uprzejmy, uprzejmie
Frl. = Fräulein - panna

G

geb. = geboren - urodzony, z domu (w przypadku mężatki)
Ged. = Gedicht - wiersz
gegr. = gegründet - założony
Ges. = Gesellschaft - towarzystwo, spółka
Ges. = Gesetz - ustawa
ges. gesch. = gesetzlich geschützt - prawnie
                                                         zastrzeżony/chroniony
gest. = gestorben - zmarły
gez. = gezeichnet - podpisany
ggf. = gegebenenfalls - w razie potrzeby
GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung - spółka z                                                 ograniczoną odpowiedzialnością

H

Hbf. = Hauptbahnhof - dworzec główny
Hpst. = Hauptstadt - stolica
höfl. = höflich - uprzejmie
Hr., Hrn = Herr(n) - pan, panu
Hrsg. = Herausgeber - wydawca
hrsg. = herausgegeben - wydawać

I

i. A. / I. A. = im Auftrag(e) - z polecenia
Ing. = Ingenieur - inżynier
Inh. = Inhaber - właściciel
inkl. = inklusive - włącznie
i.R = im Ruhestand - emerytowany
i.V., I.V. = in Vertretung - w zastępstwie

J

Jan. = Januar - styczeń
Jg. = Jahrgang - rocznik, rok wydania
Jh. = Jahrhundert - wiek, stulecie
jr., jun. = junior - młodszy, junior

K

Kap. = Kapitel - rozdział
kath. = katholisch - katolicki
Kfm. = Kaufmann - kupiec
Kfz = Kraftfahrzeug - pojazd mechaniczny
Kl. = Klasse - klasa, kategoria
Koll. = Kollege(-gin) - kolega, koleżanka
Kto. = Konto - konto
KW = Kurzwelle(n) - fale krótkie
KZ = Konzentrationslager - obóz koncentracyjny

L

l. = links - na lewo, po lewej
l. = lies - czytaj
led. = ledig - nieżonaty, niezamężna
Lkw = Lastkraftwagen - samochód ciężarowy
LW = Langewelle(n)- fale długie

M

MA = Mittelalter - wieki średnie
m. E.= meines Erachtens - moim zdaniem
MEZ = Mitteleuropäische Zeit - czas środkowoeuropejski
Mi. = Mittwoch - środa
Mill., Mio. = Million(en) - milion(ów)
min/Min. = Minute - minuta
Mrd. = Milliarde(n) - miliard(ów)
mtl. = monatlich - miesięczny, miesięcznie
MwSt. = Mehrwertsteuer - podatek od wartości dodanej

N

N = Norden - północ
nachm. = nachmittags - po południu
n.Chr. = nach Christus - po Chrystusie
NO = Nordosten - północny wschód
Nov. = November - listopad
Nr. = Nummer - numer
NW = Nordwesten - północny wschód

O

O = Ost(en) - wschód
o.a. = oben angeführt - wyżej podany
o.ä. oder ähnlich(e) - lub podobne
o.g. = oben genannt - wyżej wymieniony
Okt. = Oktober - październik

P

PA = Personalausweis - dowód osobity
Pkw / PKW = Personenkraftwagen - samochód osobowy
Pl. / pl. / Plur. = Plural - liczba mnoga
PLZ = Postleitzahl - kod pocztowy
Postf.= Postfach - skrzynka pocztowa
pp., ppa. = per prokura - z poważaniem
prot. = protestantisch - protestancki
PS = Pferdesträrke - koń mechaniczny

R

r. = rechts - na prawo, po prawej
RA = Rechtsanwalt - adwokat
rd. = rund - około, w przybliżeniu
r.-k., röm.-kath. = römisch-katholisch - rzymskokatolicki

S

S = Süden - południe
S. = Seite - strona
s. = siehe - patrz, zobacz
SB- = Selbstbedienungs - samoobsługowy
Sek./s = Sekunde - sekunda
Sem. = Semester - semestr
Sept. = September - wrzesień
sfr., sFr. = Schweizer Franken - frank szwajcarski
SO = Südosten - południowy zachód
So. = Sonntag - niedziela
s.o. = siehe oben - patrz wyżej
St. = Sankt - święty
St. = Stück - sztuk
St. = Steuer - podatek
Std = Stunde(n) - godzin(a)
Str. = Straße - ulica
s.u. = siehe unten - patrz niżej

T

teilw. = teilweise - częściowo
tgl. = täglich - dziennie
Tsd. = Tausend(e) - tysiąc(e)
TÜV = Technischer Überwachungsverein - Towarzystwo Nadzoru
                                                                   Technicznego

U

u. = und - i
u.a. = und anderes - i inne/inni
u.a. = unter anderem - między innymi
u. ä. = und ähnliches - i tym podobne
ü.d.M. = über dem Meeresspiegel - nad poziomem morza
usw. = und so weiter - i tak dalej
u.U. = unter Umständen - ewentualnie
u.zw. = und zwar - a mianowicie

V

v. = von - od, z(e)
v.Chr. = vor Christus - przed Chrystusem
Verf. = Verfasser(in) - autor(ka)
verh. = verheiratet - zamężna, żonaty
verw. = verwitwet - owdowiała, owdowiały
Verz. = Verzeichnis - spis, wykaz
vgl. = vergleiche - porównaj
v.J. = vorigen Jahres - ubiegłego roku
v.M. = vorigen Monats - ubiegłego miesiąca
vorl. = vorliegend - niniejszy, przytoczony

W

W = Westen - zachód
w.o. = wie oben - jak u góry
Wo. = Woche - tydzień
Wz., WZ = Warenzeichen - znak towarowy

Z

z.B. = zum Beispiel - na przykład
z.H., z.Hd. = zu Händen - do rąk
z.T. = zum Teil - częściowo
z.Z. / z.Zt. = zur Zeit - obecnie, teraz
zahlr. = zahlreich - liczny
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy