Czas teraźniejszy (Präsens)

Czasem teraźniejszym posługujemy się:
- gdy wyrażamy czynności lub zjawiska występujące w danej chwili
Sie lesen jetzt/gerade/eben die Zeitungen.
Oni czytają teraz/właśnie/właśnie gazety.


- w połączeniu z odpowiednimi określeniami czasowymi, gdy wyrażamy czynności lub zjawiska, które zaczęły się w przeszłości i trwają nadal
Sie lesen schon/immer noch/seit einer Stunde die Zeitungen.
Oni czytają już/nadal/od godziny gazety.

- w połączeniu z odpowiednimi określeniami czasowymi, gdy wyrażamy czynności lub zjawiska, które mają nastąpić bezpośrednio po danej chwili, w niedalekiej przyszłości
Sie lesen heute/bald/gleich die Zeitungen.
Oni czytają dziś/wkrótce/zaraz gazety.

- gdy wyrażamy czynności lub zjawiska powtarzające się
Sie lesen oft/jeden Samstag/immer beim Frühstück die Zeitungen.
Oni czytają często/w każdą sobotę/zawsze przy śniadaniu gazety.

- gdy wyrażamy czynności lub zjawiska o znaczeniu ogólnym, ponadczasowym - pewniki naukowe, sentencje, zjawiska przyrody, przepisy itp.
Die Erde dreht sich um die Sonne.
Ziemia krąży wokół słońca.
Alte Liebe rostet nicht.
Stara miłość nie rdzewieje.

- gdy chcemy przybliżyć słuchaczowi wydarzenia z przeszłości, wyrażając często zaangażowanie emocjonalne
...und dann schenkt dein Opa der Oma so ein schönes Ring mit Diamanten....
...i wtedy twój dziadek ofiarowuje babci taki piękny pierścionek z brylantami...
- tytuły artykułów w prasie, sprawozdania, opisy historyczne
Der Politiker kauft ein gestohlenes Auto.
Polityk kupuje skradziony samochód.

- gdy formułujemy rozkaz w postaci zdania oznajmującego, używając przy tym odpowiedniej intonacji
Du machst endlich dein Bett!
Pościel wreszcie swoje łóżko!

Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym
(Konjugation des Verbs im Präsens):

Czasowniki posiłkowe: haben, werden i sein

haben werden sein
ich habe bin werde
du hast bist wirst
er hat ist wird
sie hat ist wird
es hat ist wird
wir haben sind werden
ihr habt seid werdet
sie
Sie
haben sind werden


Czasowniki modalne
W 1. osobie l. poj. i 3. osobie l.poj. czasowniki modalne mają taką samą formę.

können wollen sollen mögen müssen dürfen
móc,
potrafić
chcieć powin-
ność
lubić musieć pozwolić
ich kann will soll mag muss darf
du kannst willst sollst magst musst darfst
er kann will soll mag muss darf
sie kann will soll mag muss darf
es kann will soll mag muss darf
wir können wollen sollen mögen müssen dürfen
ihr könnt wollt sollt mögt müsst dürft
sie
Sie
können wollen sollen mögen müssen dürfen


Czas teraźniejszy czasowników głównych
Większość czasowników odmienia się według stałego schematu poprzez dodanie stałych końcówek koniugacyjnych do tematu czasownika (tzn. odrzucając uprzednio końcówkę bezokolicznika "-en"):
trinken gehen kaufen
pić iść kup-ić/ować
ich -e trinke gehe kaufe
du -st trinkst gehst kaufst
er -t trinkt geht kauft
sie -t trinkt geht kauft
es -t trinkt geht kauft
wir -en trinken gehen kaufen
ihr -t trinkt geht kauft
sie
Sie
-en trinken gehen kaufen


Wyjątki:

1. Gdy temat czasownika jest zakończony na "-t" , "-d", "-tm", "chn", "-gn", wówczas dodajemy do niego samogłoskę "-e":

arbeiten reden atmen zeichnen sich eignen
pracować prze-
mawiać
oddy-
chać
rysować zgadzać się
ich arbeite rede atme zeichne eigne mich
du arbeitest redest atmest zeichnest eignest dich
er arbeitet redet atmet zeichnet eignet sich
sie arbeitet redet atmet zeichnet eignet sich
es arbeitet redet atmet zeichnet eignet sich
wir arbeiten reden atmen zeichnen eignen uns
ihr arbeitet redet atmet zeichnet eignet euch
sie
Sie
arbeiten reden atmen zeichnen eignen sich


2. Gdy w bezokoliczniku występuje końcówka "-eln" lub "-ern" wówczas w 1. osobie l. poj. opuszczamy "-e":

sammeln rudern
zbierać wiosłować
ich sammle rudre
du sammelst ruderst
er sammelt rudert
sie sammelt rudert
es sammelt rudert
wir sammeln rudern
ihr sammelt rudert
sie
Sie
sammeln rudern

3. Gdy temat czasownika zakończony jest na spółgłoskę syczącą tzn. na "-s", "-z", "-tz" ,"-ss", "-ß","-x", wówczas 2. osoba l. poj. ma taką samą formę jak 3. osoba l. poj.:
reisen heizen putzen messen heißen
podróżować ogrzewać czyścić mierzyć nazywać się
ich reise heize putze messe heiße
du reist heizt putzt misst heißt
er reist heizt putzt misst heißt
sie reist heizt putzt misst heißt
es reist heizt putzt misst heißt
wir reisen heizen putzen messen heißen
ihr reist heizt putzt messt heißt
sie
Sie
reisen heizen putzen messen heißen


4. Samogłoska rdzenna "a" niektórych czasowników ulega przegłosowi, tzn. zmienia się na "ä". Dotyczy to wyłącznie 2. i 3. osoby l. poj.

fahren laufen halten
jechać biec trzymać
ich fahre laufe halte
du fährst läufst hältst
er fährt läuft hält
sie fährt läuft hält
es fährt läuft hält
wir fahren laufen halten
ihr fahrt lauft haltet
sie
Sie
fahren laufen halten

Do tej grupy czasowników należą m.in.
 backen (piec)
 blasen (dmuchać)
 fangen (łapać)
 graben (kopać)
 laden (ładować)
 missfallen (odpaść)
 rachen (mścić się)
 raten (radzić)
 saufen (pić, żłopać)
 schlafen (spać)
 schlagen (bić)
 tragen (nosić)
 wachsen (rosnąć)
 waschen (myć).


5. Samogłoska rdzenna "e" ulega wymianie na "i" w 2. i 3. osobie l. poj.:

sprechen helfen nehmen
mówić pomagać brać
ich spreche helfe nehme
du sprichst hilfst nimmst
er spricht hilft nimmt
sie spricht hilft nimmt
es spricht hilft nimmt
wir sprechen helfen nehmen
ihr sprecht helft nehmt
sie
Sie
sprechen helfen nehmen

Do tej grupy czasowników należą m.in. brechen (łamać), essen (jeść), geben (dawać), messen (mierzyć), treffen (spotykać), treten (wstępować), werben (reklamować), werfen (rzucać).

6. Samogłoska rdzenna "e" ulega wymianie na "ie" w 2. i 3. osobie l. poj.:

lesen sehen
czytać widzieć
ich lese sehe
du liest siehst
er liest sieht
sie liest sieht
es liest sieht
wir lesen sehen
ihr lest seht
sie
Sie
lesen sehen

Do tej grupy czasowników należą m.in. empfehlen (polecać), geschehen (zdarzać się), stehlen (kraść).


7. Czasownik "wissen" (wiedzieć) - 1. osoba l. poj. ma taką sama formę jak 3. osoba l. poj.:

ich weiß
du weißt
er weiß
sie weiß
es weiß
wir wissen
ihr wisst
sie
Sie
wissen
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy