Trudne do odróżnienia czasowniki słabe i mocne

SCHWACHE VERBEN
CZASOWNIKI SŁABE
STARKE VERBEN
CZASOWNIKI MOCNE
bewegen; bewegte; hat bewegt:
zmieniać położenie, nastawienie; dotknąć kogoś, wewnętrznie poruszyć
bewegen; bewog; hat bewogen + zu (+D):
spowodować, nakłonić kogoś do zrobienia czegoś
gären; gärte; hat gegärt:
być niespokojnym z niezadowolenia, burzyć się (obrazowo)
gären; gärte/gor; hat/ ist gegoren + zu (+D):
burzyć się ( proces chemiczny, przy którym cukiem zamienia się w alkohol )
sich scheren; scherte; hat geschert:
troszczyć się o kogoś/ coś (najczęściej w zaprzeczeniu); oddalić się, kurzyć się za kimś (w rozkazach i życzeniach)
scheren; schor; hat geschoren
coś obciąć, krótko przyciąć, ostrzyc (brodę, włosy, owcę)
schaffen; schaffte; hat geschafft
pokonywać, kończyć, osiągnąć schaffen; schaffte/ schuf; hat geschafft/ geschaffen
stworzyć jakieś remedium, jasność, porządek
schaffen; schuf; hat geschaffen
stworzyć coś nowego, ukształtować; wie geschaffen sein für jdn/ etw.
szczególnie dobrze nadawać się do kogoś/ czegoś
schleifen; schleifte, hat geschleift
ocierać się powierzchnią o inny przedmiot (hinter sich her-)schleifen
wlec kogoś/ coś za sobą po ziemi
schleifen; schliff, hat geschliffen
oszczyć, gładzić, szlifować; ostro kogoś wyćwiczyć, trenować, drylować kogoś
senden; sendete; hat gesendet
nadawać przez radio, telewizję, transmitować
senden; sandte; hat gesandt
wysłać coś komuś, np. list
wachsen; wachste; hat gewachst
nasmarować woskiem, woskować
wachsen; wuchs; ist gewachsen
rosnąć, rozwijać się, nabierać rozmiarów
wiegen; wiegte; hat gewiegt
huśtać się/ kogoś, kołysać; ciąć
wiegen; wog; hat gewogen
ważyć kogoś/ coś; mieć pewną masę ciała
senken; senkte; hat gesenkt
opadać (!!!wtedy z zaimkiem zwrotnym sich!!!); obniżać coś; poruszyć w dół
sinken; sank; ist gesunken
opadać; zachodzić w dół; stawać się niższym; tracić na wartości
steigern; steigerte; hat gesteigert
podwyższać, zwiększać, wzmacniać (sich) steigern; steigerte; hat gesteigert
stawać się mocniejszym, większym
steigen; stieg; ist gestiegen
poruszać się w górę; stawać się większym, wyższym, mocniejszym
bleichen; bleichte; hat gebleicht
wybielać, wywabić
verbleichen; verblich; ist verblichen
wyblaknąć
ertränken; ertränkte; hat ertränkt
utpoić, zatopić
ertrinken; ertrank; ist ertrunken
utonąć, zatonąć
fällen; fällte; hat gefällt
ścinać
fallen; fiel; ist gefallen
upadać, spadać
löschen; löschte; hat gelöscht
ugasić, zgasić
erlöschen; erlosch; ist erloschen
zgasnąć, zagasnąć
schwellen; schwellte; hat geschwellt
spowodować, że coś puchnie, wzbiera, nadyma
schwellen; schwoll; ist geschwollen
puchnąć, wzbierać, nadymać się
schwemmen; schwemmte; hat geschwemmt
nanieść, nanosić
schwimmen; schwamm; ist/ hat geschwommen
pływać
sprengen; sprengte; hat gesprengt
wysadzać w powietrze
springen; sprang; ist/ hat gesprungen

skakać
verschwenden; verschwendete; hat verschwendet
marnotrawić, rozrzucać
verschwinden; verschwand; ist verschwunden
znikać
hängen; hängte; hat gehängt
wieszać
hängen; hing; hat gehangen
wisieć
legen; legte; hat gelegt
kłaść
liegen; lag; hat gelegen
leżeć
(sich) setzen; setzte; hat gesetzt
siadać; sadzać
sitzen; saß; hat gesessen
siedzieć
stellen; stellte; hat gestellt
stawiać
stehen; stand; hat gestanden
stać
stecken; steckte; hat gesteckt
wtykać
stecken; stak/ steckte; hat gesteckt
tkwić
quellen; quellte; hat gequellt
namoczyć
quellen; quoll; ist gequollen
wypływać, wytryskać
pflegen; pflegte; hat gepflegt
dbać; opiekować się
pflegen; pflog; hat gepflogen
mieć w zwyczaju
spalten; spaltete; hat gespaltet
rozłupać, rozrąbać
spalten; spaltete; hat gespalten
rozdzielić, rozłupać (w przenośni)
salzen; salzte; hat gesazt/ gesalzen
solić (dosłownie)
salzen; salzte; hat gesalzen
solić (w przenośni)
versenken; versenkte; hat versenkt
zatopić
versinken; versank; ist versunken
zatonąć
schmelzen; schmelzte; hat geschmelzt
stopić
schmelzen; schmelzte; hat geschmelzt
stopić
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy