List

Oto zwroty, które mogą przydać się przy pisaniu listów. Pamiętajmy, aby formy grzecznościowe używane w listach były odpowiednie w stosunku do adresata.

Poniżej przedstawiamy propozycje, które dotyczą listu mniej formalnego. List urzędowy wkrótce.

LIST DO PRZYJACIÓŁ, RODZINY, BLISKICH ZNAJOMYCH

Zwrot do adresata
Liebe Anna! - Kochana Anno!
Lieber Peter! - Kochany Piotrze!
Ihr Lieben! - Kochani!
Propozycje rozpoczęcia listu
Herzlichen Dank für deinen Brief. Ich habe mich darüber sehr gefreut. - Serdecznie dziękuję za Twój list. Bardzo mnie ucieszył.
Sei mir bitte nicht böse, weil ich so lange nicht geantwortet habe. - Proszę nie bądź zły/zła, że tak długo nie odpisywałem/ odpisywałam.
Dein Brief ist gestern bei mir angekommen. - Wczoraj otrzymałem/otrzymałam Twój list.
Vielen dank für deine Einladung. - Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
Ich lade dich herzlich zur Party ein. - Zapraszam Cię serdecznie na przyjęcie.
Ich möchte gern wissen... - Chciałbym/chciałabym wiedzieć...
Ich habe eine grosse/kleine Bitte an Dich. - Mam do Ciebie wielką/małą prośbę.
Ich muss dir schreiben, was ich letztens erlebte. - Muszę Tobie napisać, co ostatnio przeżyłem/przeżyłam.
Zakończenie listu
So, das war's für dieses Mal. - To byłoby tyle na dzisiaj.
Nochmals vielen Dank für... - Jeszcze raz dziękuję za...
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. - Mam nadzieję, że wkrótce znowusię zobaczymy.
Lass mich nicht zu lange auf eine Antwort warten. - Nie pozwól czekać mi zbyt długo na odpowiedź.
Mach's gut! - Powodzenia!
Pozdrowienia dla innych
Grüß Claudia ganz herzlich von mir. - Serdecznie pozdrów ode mnie Klaudię.
Grüße auch deine Eltern von mir. - Pozdrów również ode mnie swoich rodziców.

Pozdrowienia dla adresata
mit herzlichen Grüßen - z serdecznymi pozdrowieniami
mit freundlichen Grüßen - z pozdrowieniami
viele liebe Grüße - mnóstwo serdecznych pozdrowień
herzliche Grüße von... - serdeczne pozdrowienia od...
Podpis
dein Hans - Twój Hans
deine Maria - Twoja Maria

List urzędowy

w fazie prac...
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy