Niemcy - ludność

Liczba ludności: 82,58 mln. (2017 r.)

Gęstość zaludnienia: 236 osób/km2 (2017 r.)

Struktura wiekowa (2000 r.): 0-14 lat: 16%
                                  15-64 lat: 68%
                                  65 lat i powyżej: 16%

Przyrost naturalny: -0,18% (2014 r.)

Liczba urodzeń: 7,3-7,7 urodzeń/1000 osób (2015 r.)

Liczba zgonów 9-9,4 zgonów/1000 osób (2015 r.)

Saldo migracji: 1,14 mln osób (2015 r.)

Śmiertelność niemowląt: 4 zgony/1000 porodów (2016 r.)

Średnia długość życia: 81,09 lat (2015 r.)

Grupy etniczne: Niemcy 91,5%
                           Turcy 2,4%
                           inni 6,1% (Polacy, Syryjczycy, Włosi, Rumuni, Serbowie, Chorwaci i inni)

Grupy wyznaniowe: protestanci 34%
                                  katolicy 34%
                                  muzułmanie 3,7%
                                  o nieznanej przynależności i inni 28,3%

Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy