Czasowniki zwrotne

Czasowniki te łączą się z dopełnieniem zaimkowym w celowniku (sobie) lub w bierniku (się). W języku niemieckim nie ma jednego odpowiednika tych zaimków, tzn. tylko "się" lub tylko "sobie", ponieważ zaimki te związane są z osobą gramatyczną, w jakiej występują.

  sich waschen  sich waschen
  myć sobie
  (celownik)
 myć się
 (biernik)
ich wasche mir die Hände  wasche mich
du wäschst dir die Hände  wäschst dich
er wäscht sich die Hände  wäscht sich
sie wäscht sich die Hände  wäscht sich
es wäscht sich die Hände  wäscht sich
wir waschen uns die Hände  waschen uns
ihr wascht euch die Hände  wascht euch
sie
Sie
waschen sich die Hände  waschen sich


UWAGA! W zdaniu oznajmującym zaimek zwrotny występuje zawsze po odmiennej formie czasownika.

Ich wasche mir jetzt nur die Hände.
Myję sobie teraz tylko ręce.

Ich wasche mich gründlich immer am Abend.
Myję się gruntownie zawsze wieczorem.

Ich muss mir jetzt nur die Hände waschen.
Muszę sobie teraz tylko ręce umyć.

Ich muss mich heute gründlich waschen.
Muszę się dzisiaj gruntownie umyć.


Język polski posiada więcej czasowników zwrotnych niż język niemiecki, przyczym nie zawsze czasownik zwrotny w jednym języku jest czasownikiem zwrotnym w drugim języku.

lachen (śmiać się) sich ausruhen (wypocząć)
heißen (nazywać się) sich unterhalten (rozmawiać)


Niektóre czasowniki, w zależności od swego znaczenia, funkcjonują z zaimkiem zwrotnym, albo bez tego zaimka.

sich verletzen (zranić się) verletzen (urazić)
Er verletzte sich mit dem Messer.
On zranił się nożem.
Er will seine Mutter nicht verletzen.
On nie chce urazić swej matki.
Gesund
Magazyn dla uczących się niemieckiego

Chcesz wiedzieć więcej
o BUSINESS ENGLISH Magazine Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego biznesowego

Czy znasz magazyn
ENGLISH MATTERS? Kliknij...

Magazyn do nauki języka angielskiego

Poznaj
FRANCAIS PRESENT Kliknij...

Magazyn do nauki języka francuskiego

Do hiszpańskiego:
ESPANOL? SI, GRACIAS Kliknij...

Magazyn do nauki języka hiszpańskiego

Już w sprzedaży
OSTANOWKA: ROSSIJA Kliknij...

Nowy magazyn do nauki języka rosyjskiego

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy

Repetytorium maturalne
Poziom podstawowy